Digitala verktyg för studie- och yrkesvägledning i skolan sedan 2011.

Elevuppgifter

Här är uppgifter som eleverna kan göra som för- och efterabete till vägledningssamtalet, eller som en del av sitt arbete med karriärplanering. Om eleverna kommer att använda datorer rekommenderas word-formatet (.doc). För utskrift rekommenderas pdf.

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon

Sverdrupsgate 23, 4007 Stavanger
+47 51 84 90 86  post@syv-portalen.se

Copyright © 2011 - Skoledata as
Utveckling och hosting: EnterNett as
Design: Opal digital as