Digitala verktyg för studie- och yrkesvägledning i skolan sedan 2011.

Priser

Priser 2022/23. Abonnemanget följer läsåret. Det finns ingen begränsning för hur många elever som kan använda tjänsten.

 

Studieval för val till gymnasiet
Årsabonnemang kostar 2 150 kronor per skola. För skolor med färre än 15 elever i klass 9 erbjuder vi tjänsten för 1 300 kronor.

Om kommunen beställer tillgång till minst 4 skolor (på samlad faktura) erbjuder vi 25 % rabatt.

 

Studieval för val till högre utbildning

Abonnemang kostar följande per skola:

Skolor upp till 49 elever: 1 300 kronor.

Från 50 till 899 elever: 2 150 kronor.

Från 900 till 1 749 elever: 3 050 kronor.

Från 1 750 till 3 499 elever: 3 900 kronor.

Fler än 3 500 elever: Kontakta oss för ett erbjudande.

YOU-portalen - Skoledata AS - footerillustrasjon

Sverdrupsgate 23, 4007 Stavanger
+47 51 84 90 86  post@syv-portalen.se

Copyright © 2011 - Skoledata as
Utveckling och hosting: EnterNett as
Design: Opal digital as