Integritetsskydd

Behandling av personuppgifter i Skoledata

Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss i SYV-portalen. Med anledning av GDPR (General Data Protection Regulation) har vi förtydligat vår data- och integritetspolicy som mer utförligt beskriver hur vi sparar och analyserar din personliga information.

Nedan hittar du information om personlig information som samlas in, varför vi gör det här och dina rättigheter avseende behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av uppgifter om kundrelationen är Skoledata genom VD.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av uppgifter om studenter, lärare, vägledare och andra användare av våra tjänster är den enskilda skolan som är vår kund.

Personuppgifter som behandlas

Enligt Dataskyddsmyndigheten avser en personuppgift all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som fysisk person. Detta inkluderar t.ex. namn, adress, e-post, mobilnummer men även bilder, ljudupptagningar och IP-nummer räknas som personuppgifter. Beroende på vilka tjänster du har valt att använda kan vi komma att behandla följande typer av personuppgifter:

  • Person-/kontaktuppgifter såsom namn, e-post, klasstillhörighet och din intressekartläggningsprofil
  • Annan information som vi mottar från dig igenom din kontakt med oss

Vår utgångspunkt när vi behandlar personuppgifter är att det endast är de personer i vår verksamhet som i sitt arbete behöver just de här personuppgifterna som har tillgång till dem. Alla personuppgifter gallras/tas bort vid inaktualitet.

Ändamål med behandlingen

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

  • För att tillhandahålla våra tjänster i enlighet med tillämpliga villkor
  • För att ge dig som medarbetare information om våra tjänster

Cookies

Cookies är så kallade textfiler som skickas från en webbserver och lagras i din dator. Genom att den webbläsare som du använder dig av är inställt på sådant sätt att cookies tillåts samtycker du till att ta emot cookies från vår webbplats. Endast vår webbsida www.skoledata.no använder cookies.

Informationen som samlas in genom cookies innehåller ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av www.skoledata.no. Uppgifterna kommer inte lagras på sådant sätt att de hänförs till en särskild person och de kommer inte heller att kombineras med andra uppgiftskällor.

Du kan själv förhindra installation av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Notera dock att du kan vara förhindrad att använda funktioner på webbplatsen till fullo om du ändrar sådana inställningar. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. Läs mer under hjälpavsnittet som rör cookies i din webbläsare.

Delning av personuppgifter till tredje part

Webbplatsen driftas på servrar i Stavanger, Norge av underbiträde EnterNett AS. Personuppgiftsbiträdet äger bara rätt att behandla personuppgifter i den utsträckning som krävs för att kunna utföra de uppgifter som de ansvarar för, som är att ge support och säkerställa de tjänster som personuppgiftsansvarige anlitat dem till.

Radering av personuppgifter

Personuppgifter raderas eller anonymiseras enligt följande riktlinjer:

  • Avslutat abonnemang: 12 månader1 efter slutdatum
  • Aktivt abonnemang: 33 månader2 efter senaste aktivitet i elevens klass

Dina rättigheter

Enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen är det vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål. Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat i våra register, samt begära rättning eller radering av dina personuppgifter som finns i våra register.

För frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på post@syv-portalen.se.

Ladda ner personuppgiftsbiträdesavtal >>

Anteckningar

1) Vid användning av 12 månader görs detta för att undvika radering vid oavsiktlig uppsägning
2) Vid användning av 33 månader görs detta för att säkerställa att eleverna behålls till åk9 / 3:an även när systemet används tidigt i åk7 / 1:an men inte alls i åk8 / 2:an

Webdesign levert av Zondo Norge AS