Elevuppgifter

Här är uppgifter som eleverna kan göra som för- och efterabete till vägledningssamtalet, eller som en del av sitt arbete med karriärplanering. Om eleverna kommer att använda datorer rekommenderas word-formatet (.doc). För utskrift rekommenderas pdf.

PDF-versioner

DOCX-versioner

Webdesign levert av Zondo Norge AS