Studieval för val till högre utbildning

Studieval är ett verktyg för samtalsförberedelse och kartläggning av intressen. Det är skräddarsytt för gymnasieelever i färd med att söka vidare till högre utbildning. Tjänstens huvudsyften är att väcka elevernas intresse för att utforska de många utbildningsmöjligheter som finns, hjälpa dem att tänka igenom sitt val av fortsatta studier, och förbereda dem för vägledningssamtalet.

På webbplatsen SYV-portalen.se har studie- och yrkesvägledaren (SYV) en egen inloggning. Här finns en översikt över samtliga elevers intresseprofiler. Dessa kan studie- och yrkesvägledaren använda som utgångspunkt såväl vid förberedelserna inför som vid själva vägledningssamtalet med eleven.

När eleverna har slutfört kartläggningen får de se sitt resultat på skärmen med en gång. De kan sedan utgå ifrån detta när de söker vidare på olika utbildningsmöjligheter inom just sina intresseområden. Eleverna får även sina resultat skickade till sig via e-post, så att de kan använda dem igen vid senare tillfälle.

Studieval är baserat på Tore Johansens 25-åriga erfarenhet av yrkesvägledning i skolan. Grundprincipen för tjänsten är att tydliggöra sambandet mellan elevens intressen och innehållet i ämnesområden vid högskola och universitet. De femton områdena är baserad på Högskoleverkets indelning så som den presenteras på Studera.nu.

Studieval är inte avsett att fastställa varje enskild elevs bestämda yrkespersonlighet, på det sätt som till exempel RIASEC-baserade test gör. Valet av studieinriktning eller yrke är helt och hållet upp till eleven själv. Avsikten med testet är istället att ge eleven chansen att upptäcka alla sina möjligheter. Eleven ska i så liten utsträckning som möjligt låsas fast vid en viss utbildning eller ett specifikt yrke.

Du och dina elever kan prova Studieval gratis i 6 veckor (högst 30 test), helt utan köptvång. Du förbinder dig inte till något.

Webdesign levert av Zondo Norge AS