Priser

Priser 2023/24. Abonnemanget följer läsåret. Det finns ingen begränsning för hur många elever som kan använda tjänsten.

 

Studieval för val till gymnasiet
Årsabonnemang kostar 2 290 kronor per skola. För skolor med färre än 15 elever i klass 9 erbjuder vi tjänsten för 1 380 kronor.

Om kommunen beställer tillgång till minst 4 skolor (på samlad faktura) erbjuder vi 25 % rabatt.

 

Studieval för val till högre utbildning

Abonnemang kostar följande per skola:

Skolor upp till 49 elever: 1 380 kronor.

Från 50 till 899 elever: 2 290 kronor.

Från 900 till 1 749 elever: 3 250 kronor.

Från 1 750 till 3 499 elever: 4 150 kronor.

Fler än 3 500 elever: Kontakta oss för ett erbjudande.

Webdesign levert av Zondo Norge AS