Vanliga frågor

Klicka på Beställ/prova gratis på menyn till vänster och fyll i formuläret. När du har bestämt dig för att köpa tjänsten skickar du din faktura e-postadress och eventuell referenskod/beställningsnummer (om det behövs) till post@syv-portalen.se. Du får ingen faktura från oss innan du gör detta.

Nej, du behöver bara lägga in skolans klasser – 9A, 9B o.s.v. Sedan registrerar eleverna själva sina uppgifter när de gör testet.

Vissa sidor, däribland profilsidan, har inbyggda utskriftsknappar. De är baserade på en s.k. ActiveX-kontroll, som installeras första gången du gör testet på respektive dator. Du tillfrågas då om du vill installera tillägget ScriptX från MeadCo. Du måste klicka Ja i denna dialogruta.

Vissa skolors datorsystem kan ha begränsningar som gör att ActiveX-kontroller inte kan eller får installeras. Om så är fallet på din skola kan du fortfarande skriva ut önskade sidor med kommandot ”Skriv ut” på webbläsarens Arkiv-meny.

Notera att profilen skrivs ut bäst i liggande format. Om ActiveX-kontrollen inte är installerad måste skrivarinställningen kanske ändras manuellt.

Det finns olika sätt att göra detta på:

  1. Vissa skolor delar in sina klasser eller grupper med namn som anknyter till elevens avgångsår, t.ex. 2017A för de som går i A-klassen och tar examen 2017. Eleven har då samma klassbeteckning varje läsår och testresultaten samlas i samma översikt.
  2. Det går också att upprätta klasser eller grupper som gäller ett läsår i taget, t.ex. 9A 2016–17 och 9A 2016–17. Klasser/grupper kan även markeras som inaktiva, något som kan kombineras med den här varianten. Eleverna kan då inte välja inaktiva klasser eller grupper, men vägledaren kan fortfarande se testresultaten för dessa.

Du måste köpa en licens för varje skola, men om din kommun köper licens för alla sina skolor, erbjuder vi 25 % rabatt.

Du förbinder dig inte till att köpa tjänsten om du inte är nöjd. Vi skickar inte någon faktura innan vi mottar en beställning och en faktureringsadress från er.

Kom ihåg att du först måste logga in som vägledare för att skapa klasser/grupper. Eleverna kan inte logga in förrän du har gjort det.

Kontrollera att prickarna i lösenordsfältet försvinner innan du skriver in ditt lösenord.

Vi skickar en faktura i maj. Betala före förfallodagen för att förnya din prenumeration för kommande läsår.

Fick du inte svar på din fråga kan du skicka ett meddelande via formuläret nedan. Vi vill också gärna veta om du har förslag på hur vi kan förbättra våra tjänster, och tar gärna emot tips och idéer!

Formulär för frågor och förslag
Webdesign levert av Zondo Norge AS